Bande originaleParoles ChansonsNoble Maiden Fair (A Mhaighdean Bhan Uasal) - Paroles de la chanson...

Noble Maiden Fair (A Mhaighdean Bhan Uasal) – Paroles de la chanson dans “Rebelle”.

Pixar disney bande originale soundtrack  rebelle brave

Fiche technique.

Compositeur : Patrick Doyle.
Sortie : 23 Juillet 2012.
Paroles : Artistes divers.
Adaptation française : Houria Belhadj et François Asselin.
Label : Walt Disney Records.

Achat.

Noble Maiden Fair (A Mhaighdean Bhan Uasal).

Interprétée par Emma Thompson et Peigi Barker.

A naoidhean bhig, cluinn mo ghuth.
Mise ri d’ thaobh, O mhaighdean bhan.
Ar righinn oig, fas as faic.
Do thir, dileas fhein.

A ghrian a’s a ghealaich, stuir sinn.
Gu uair ar cliu s ar gloire.
Naoidhean bhig, ar righinn og.
Mhaighdean uashaill bhan.